Ekspertyza Techniczna zadaszenia Trybuny Zachodniej RKS Marymont na terenie OSIR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna dotycząca wpływu planowanej inwestycji na budynek usługowy zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury 3A w Grodzisku Mazowieckim.

Ekspertyza Techniczna dotycząca określenia stanu technicznego lokalu użytkowego w budynku przy Al. Ujazdowskich 18 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna dotycząca zmiany sposobu użytkowania części dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na taras użytkowy wraz z montażem schodów zewnętrznych na taras, dla lokalu nr 46 (nr bud. 74) w budynku przy ul. Joliot Curie 28 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 2 w Radzyminie.

Ekspertyza Techniczna stanu technicznego budynku przy ul. Widok 19 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna budynku przy ul. Pięknej 47 w Warszawie.

Opinia Techniczna w zakresie ustroju konstrukcyjnego budynku i jego głównej konstrukcji nośnej w budynku Company House w Al. Jerozolimskich 195B w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu technicznego ścian murowanych w budynku Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych (CLNP) nr 24 na terenie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna dotycząca wpływu budowy budynku przy ul. Lalki 5 w Warszawie na zabudowę sąsiednią.