Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Al. Ujazdowskie 18

Przedmiotem ekspertyzy był lokal użytkowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy Al. Ujazdowskich 18 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego lokalu.