Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Widok 19

Przedmiotem ekspertyzy konstrukcyjnej był budynek zlokalizowany przy ul. Widok 19 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku.