Biuro projektowe T.K.M. pracuje w zespołach roboczych o wielkości dostosowanej do zakresu powierzonych zadań projektowych lub eksperckich. W przypadku projektowania uczestniczy w powstawaniu wielobranżowej koncepcji, ustalaniu geometrii i rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych w Projekcie Budowlanym, następnie współtworząc Projekt Wykonawczy.

Zapewnia to pełną kontrolę nad Projektem, a w efekcie końcowym najwyższą jakość, czyli optymalne rozwiązania z technicznego punktu widzenia, z troską o aspekt ekonomiczny inwestycji.
Każdy Projekt przechodzi etap wewnętrznej kontroli w trakcie regularnych narad technicznych, których celem jest przyjęcie obiektywnie optymalnych rozwiązań projektowych. W sytuacji, gdy przedmiot Projektu tego wymaga, biuro zamawia opinie konsultantów i ekspertów, chcąc, aby dzieło T.K.M. nadążało za duchem czasu, współczesną wiedzą i rozwojem nauki w zakresie konstrukcji budowlanych.

Przy opracowywaniu Opinii Technicznych i Ekspertyz obiektów istniejących współpracuje z największymi instytutami badawczymi, w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych.