Biuro T.K.M. zajmuje się projektowaniem konstrukcji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów sportowych i przemysłowych, ekspertyz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zapotrzebowaniem rynku budowlanego. Obiekty realizowane według projektów T.K.M. są nowoczesne i trwałe, przyjazne ludziom i środowisku naturalnemu.

Biuro  wykonuje również Opinie Techniczne i Ekspertyzy obiektów istniejących, współpracując z największymi instytutami badawczymi. Do tej pory wykonało ponad 130 opracowań dotyczących oceny stanów technicznych budynków, ustalenia przyczyn awarii, czy analiz wpływu planowanej zabudowy na budynki sąsiednie.

Dariusz Karolak, właściciel firmy, tak formułuje jej cele: Jesteśmy po to, aby pomóc Inwestorowi urzeczywistnić jego plany, służąc radą w kwestiach technicznych, wspomagając przy podejmowaniu racjonalnych decyzji w całym procesie planowania inwestycji budowlanych. Przy tworzeniu Projektów zawsze pracujemy w ścisłym porozumieniu z architektami i innymi branżami, tak aby Projekty opuszczające nasze biuro były najwyższej jakości i spełniały wymagania prawa Budowlanego - zarówno funkcjonalne, wizualne jak i techniczne, a produkt finalny odpowiadał założeniom Inwestora.
Stawiamy sobie wysokie wymagania co do naszych umiejętności zawodowych. Kładziemy nacisk na rozwój własny i poszerzanie wiedzy zawodowej. Bierzemy udział w szkoleniach i wykładach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce.