Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem ekspertyzy było zadaszenie Trybuny Zachodniej zlokalizowanej na terenie OSIR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego obiektu.