Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: CLB sp. z o.o. sp. k.

Przedmiotem opracowania była Ekspertyza Techniczna dotycząca oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ul. Obrońców Getta w Grodzisku Mazowieckim na budynek usługowy zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury 3A. Celem ekspertyzy było określenie zasięgu strefy oddziaływania planowanej inwestycji, ocena stanu technicznego budynku usługowego znajdującego się w strefie oddziaływania oraz opracowanie programu monitoringu.