Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Osoba prywatna

Przedmiotem ekspertyzy był budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami zlokalizowany przy ul. Joliot Curie 28 w Warszawie. Celem ekspertyzy było określenie możliwości zmiany sposobu użytkowania części dachu budynku dla lokalu nr 46 (numeracja budowlana 74).