Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: ASUA SP. Z O.O. SP. K.

Przedmiotem opracowania była Ekspertyza Techniczna dotycząca oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługą w parterze przy ul. Lalki 5 w Warszawie na zabudowę sąsiednią. Celem ekspertyzy było określenie zasięgu strefy oddziaływania planowanej inwestycji, ocena stanu technicznego budynków znajdujących w strefie oddziaływania oraz opracowanie programu monitoringu.