Inwestor: NEXTBUD sp. z o.o.
Architekt: AMZ Autorska Pracownia Projektowa Marek Ziarkowski
Realizacja: W realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnych z częścią usługową i garażami. Projektowany budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Kondygnacja parteru przeznaczona jest na lokale usługowe i garaż. W części centralnej w poziomie pierwszego piętra zaprojektowano taras. W poziomie parteru zaprojektowano patio stanowiące w większej części drogę pożarową. Wszystkie kondygnacje nadziemne przeznaczone są na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ok. 5.100m2. W elewacjach zaprojektowano balkony i loggie, które urozmaicają bryłę budynku. W poziomie stropodachu nad klatką schodową nr 1 zaprojektowano kotłownie gazową.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo-ścianowym i płytowo-słupowym z usztywniającymi trzonami klatek schodowych oraz tarczami żelbetowymi. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym poprzez płytę fundamentową. Budynek podzielony jest na dwie wzajemne oddylatowane części, posadowione na wspólnej płycie fundamentowej.