Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowego
Architekt: Barbara Figurna
Realizacja: 2019

Przedmiotem opracowania był projekt budowlano-wykonawczy remontu przewodów wentylacyjnych (klatki: I, II, III) w budynku wielorodzinnym przy ul. Rozbrat 34/36 w Warszawie.

Planowany remont zakłada m.in. demontaż elementów konstrukcji więźby, fragmentów deskowania oraz pokrycia dachowego uniemożliwiających nadbudowę kominów ponad połać dachową, montaż nowych elementów konstrukcji więźby, wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych (z kształtek systemowych ceramicznych) ponad połać dachową poprzez nadbudowę istniejących kominów, z ich obudową z cegły pełnej otynkowanej, uzupełnienie deskowania oraz pokrycia dachowego w obszarze nadbudowywanych kominów, wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów, wykonanie czap kominiarskich.