Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem ekspertyzy technicznej był budynek Szkoły Podstawowej nr 52 im. M.A. Dawidowskiego „Alka” przy ul. Samarytanki 11A w Warszawie. Celem ekspertyzy technicznej była ocena możliwości adaptacji poddasza budynku na potrzeby sal lekcyjnych.