Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Archiwum Akt Nowych

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej były stropy pomieszczeń magazynowych w poziomie IV i VI piętra w budynku magazynowym Archiwum Akt Nowych zlokalizowanym przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie. Celem Ekspertyzy Technicznej była ocena możliwości wyposażenia istniejących pomieszczeń magazynowych nr 41 i 63 w regały magazynowe przesuwne.