Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o. o.

Przedmiotem ekspertyzy był budynek administracyjno – techniczny położony przy ul. Pory 80, cześć "B" i "C", w Warszawie. Celem ekspertyzy było sprawdzenie wytrzymałości i stateczności istniejącej części „B” budynku dla oceny możliwości nadbudowy dwóch kondygnacji oraz sprawdzenie wytrzymałości stropu pod planowanym archiwum nad piwnicami części „C”.