Realizacja: 2014r.

Zleceniodawca: ZGN Bielany

Ekspertyza stanu technicznego garażu przy ul. Podczaszyńskiego 11/15  w Warszawie.