Realizacja: 2014r.

Zleceniodawca: -

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Berensona 12-12D w Warszawie