Realizacja: 2014r.

Zleceniodawca: Wspólnota mieszkaniowa

Ekspertyza Techniczna dziedzińca budynku położonego przy ul. Ludnej 9 w Warszawie