Realizacja: 2012r.

Zleceniodawca: Prywatny

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Święciańskiej 19 w Warszawie.