Realizacja: 2012r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa

Opinia techniczna dotycząca przyczyn powstania przecieków w stropodachu garażu podziemnego w budynku przy ul. Prochowej 31 w Warszawie.