Realizacja: 2010r.

Zleceniodawca: ZGN Praga Południe

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Domeyki 6 w Warszawie.