Realizacja: 2008r.

Zleceniodawca: MOK Piastów

Ekspertyza stanu technicznego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury położonego przy ul. Warszawskiej 24 w Piastowie.