Realizacja: 2019r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem opinii konstrukcyjnej był budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Czeczota 17 w Warszawie. Celem opinii było wykonanie precyzyjnych szkiców i rysunków oraz obliczeń więźby dachowej i stropu strychu, z zaznaczeniem wymienionych elementów wytypowanych do remontu tj.: fragmentu stropu nad klatką schodową bez naruszenia konstrukcji dachu, oraz na wymianie fragmentu murłaty przy klatce schodowej i zniszczonej podwaliny bez naruszenia stateczności konstrukcji więźby; oceny belek stropu strychu nad lokalem nr 3 (w kuchni i w dwóch pokojach).