Projekt budowlany konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu „Sarnia Sucha” ul. Sarnia /Sucha /Zbiorcza w Łodzi.

Projekt konstrukcyjny rozbudowy budynku jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim o salę jadalną oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcję usługową – restauracja.

Projekt budowlany likwidacji zagrożeń na elewacji w strefie „A” w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Projekt budowlany remontu stropu nad piwnicą w pomieszczeniu nr 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 31/33 w Warszawie.

Projekt budowlany konstrukcji remontu elewacji, piwnic oraz dachu wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Projekt budowlany przebudowy budynku podstacji trakcyjnej na działce nr ew. 1289/144 i części działki ew. 1289/143 z obrębu 0001 Pilawa w km 53,1 linii kolejowej nr 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powiat garwoliński.

Projekt budowlany przebudowy budynku podstacji trakcyjnej na działce ew. nr 2373/4, obręb 0015 Sobolew w miejscowości Sobolew (80,0 km linii kolejowej nr 7), powiat garwoliński.

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem przy ul. Obrońców Getta w Grodzisku Mazowickim

Projekt budowlany konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hemara w Warszawie.

Projekt budowlany remontu dachów nad strefą „Ż” w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie