Zespół siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na jednokondygnacyjnym garażu podziemnym. Budynki mają sześć kondygnacji nadziemnych (jedynie budynek C jest czterokondygnacyjny) oraz jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Całkowita wysokość budynków powyżej poziomu terenu wynosi 20,85m. Konstrukcja budynków w części podziemnej żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo podciągowym, z podporami w formie słupów. W części nadziemnej konstrukcja mieszana, murowano żelbetowa. Ściany nośne murowane stojące na podciągach garażu, płyty stropowe żelbetowe monolityczne. Powierzchnia użytkowa ok. 13000m2.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 28, powierzchni całkowitej ~ 9500m2. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającym trzonem klatki schodowej i szybów wind oraz tarczami żelbetowymi. Dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej i obwodowej ścianie szczelinowej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wbudowanym (podziemnym) oraz garażem naziemnym wolnostojącym zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim, ul. Nadarzyńska 77. Obiekt o powierzchni całkowitej ~ 6500m2. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi trzonami klatek schodowych i szybów wind oraz tarczami żelbetowymi, posadowienie na płycie fundamentowej.

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym zlokalizowane w Pruszkowie przy ul. Lipowej i Pawiej. Budynki mają cztery kondygnacje nadziemne oraz pod fragmentem budynków dwie kondygnacje podziemne, przeznaczone na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Pozostała część budynków jest niepodpiwniczona. Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym i płytowo – ścianowym, z usztywniającymi trzonami klatek schodowych oraz tarczami żelbetowymi. 

Dwa budynki handlowo - usługowe dwukondygnacyjne, zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nadarzyńskiej. Konstrukcja budynków żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi ścianami murowanymi. Budynki posadowione są na stopach i ławach żelbetowych.

Projekt konstrukcji budynku magazynowego z częścią biurową przy ul. Słupskiej 58 w Warszawie. Budynek biurowy jest dwukondygnacyjny, magazynowy jednokondygnacyjny z antresolą. Konstrukcja budynku biurowego tradycyjna murowana, ze ścianami murowanymi z bloczków silikatowych i stropami płytowymi żelbetowymi. Część magazynowa zaprojektowana w lekkiej konstrukcji stalowej, z wiązarami kratowymi z kształtowników zimnogiętych. Rozstaw wiązarów co 3,50m, rozpiętość 14,98m. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych, połączonych w układ rusztowy. Powierzchnia użytkowa: 960 m².

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej, o powierzchni użytkowej ~ 1250m2. Obiekt z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz jedna kondygnacja podziemną przeznaczoną na garaż. Konstrukcja budynku zaprojektowana w układzie płytowo-ścianowym z usztywniającym trzonem klatki schodowej i szybu windy, posadowiony na płycie fundamentowej.

Budynek usługowy dwukondygnacyjny, zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Okulickiego. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi ścianami murowanymi. Budynek posadowiony jest na stopach i ławach żelbetowych.

Projekt konstrukcji rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalno - usługowego przy ul.11-go Listopada w Grodzisku Mazowieckim, składającego się z istniejącej przebudowywanej kamienicy oraz parterowej rozbudowy. Część frontowa kamienicy ma jest czterokondygnacjna, a oficyna boczna kamienicy ma trzykondygnacyjna. Parter kamienicy wraz z rozbudową przeznaczony jest na cele usługowe, wyższe kondygnacje na cele mieszkalne. Konstrukcja przebudowy budynku kamienicy jest żelbetowa monolityczna w układzie płytowo – słupowym, z nośnymi ścianami murowanymi (nowymi oraz częściowo starymi), z pozostawieniem istniejących ścian zewnętrznych budynku jako osłonowych i usztywniajacych. Dach drewniany, w części frontowej dwuspadowy, krokwiowo – jętkowy, w oficynie bocznej jednospadowy, na drewnianych dźwigarach kratowych. Konstrukcja rozbudowy jest żelbetowa monolityczna, w układzie ścianowo – słupowym, z płytą żelbetową stropodachu.

Nadbudowa, przebudowa oraz budowa tarasu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Mokotowskiej 52 w Warszawie. Budynek przedwojenny ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Projekt zakłada remont oraz nadbudowę obiektu o jedną kondygnację.