Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową i garażem wbudowanym (podziemnym i naziemnym) zlokalizowany w Pruszkowie, ul. Radnych/Drzymały, powierzchnia całkowita ~ 6200m2. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi trzonami klatek schodowych i szybów wind oraz tarczami żelbetowymi. W części kondygnacji +4, +5 i na kondygnacji +6 ściany murowane stanowią konstrukcję nośną dla stropów. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej.

Osiedle 25-ciu domów jednorodzinnych i bliźniaczych w Nadarzynie. Powierzchnia całkowita pojedynczego domu ~ 230m2. Konstrukcja domów jest zaprojektowana w układzie mieszanym: ściany konstrukcyjne murowane, stropy monolityczne żelbetowe oparte na ścianach i lokalnie na słupach. Więźba dachowa budynku zaprojektowana w konstrukcji drewnianej z płatwiami stalowymi. Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z budową windy zewnętrznej przy ul. Ludnej 9 w Warszawie, powierzchnia całkowita ~ 6800m2. Kamienica powstał w latach 1923-1924, konstrukcję nośną stanowią ściany murowane, na których opierają się stropy Kleina i płytowo żebrowe. W części głównej i skrzydle północnym od kondygnacji +1 w miejscu ściany środkowej wykonana jest rama stalowa ze słupami wielogałęziowymi.

Naprawa konstrukcji budynku zlokalziowanego przy ul. Targowej 70 w Warszawie. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pochodzący z okresu międzywojennego, wpisany do rejestru zabytków. Obiekt o powierzchni całkowitej ~ 15650m2. Opracowanie obejmuje naprawę uszkodzeń elewacji, gzymsów oraz balkonów, powstałych w wyniku prac inżynieryjnych prowadzonych w sąsiedztwie budynku w związku z budową II linii metra.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowej kamienicy w Warszawie przy ul. Okrzei 26, o powierzchni całkowitej ~ 3200m2. Budynek do kapitalnego remontu, w którego zakres wchodzi wzmocnienie i pogłębienie fundamentów, przebudowa i adaptacja piwnic, wzmocnienie stropów i ścian, oraz nadbudowa budynku o jedną kondygnację.

Wieżowa konstrukcja wsporcza dla stalowego komina H=27,4m zlokalizowanego w miejscowości Uśnice. Konstrukcja stalowa kratowa z profili walcowanych, kotwiona do istniejącego fundamentu wzmocnionego mikropalami.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażem wbudowanym (podziemnym i naziemnym) w Łodzi przy ul. Gdańskiej 141, powierzchnia całkowita ~ 16000m2. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi trzonami klatek schodowych oraz tarczami żelbetowymi. W poziomie antresol również ściany murowane stanowią konstrukcję nośną dla stropodachu. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem płyty fundamentowej.