Inwestor: Prywatny
Architekt: Visual - Arch. Pracowania Projektowa
Realizacja: -

Projekt konstrukcji budynku usługowo-biurowego przy ul. Wołomińskiej w Kobyłce. Projektowany obiekt składa się z 3-ch kondygnacji nadziemnych. Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w układzie mieszanym, ścianowo-słupowym. Ściany konstrukcyjne żelbetowe oraz murowane grubości 25cm, słupy konstrukcyjne żelbetowe, stropy żelbetowe płytowe. Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych.