Projekt konstrukcji budynku usługowo-biurowego przy ul. Wołomińskiej w Kobyłce. Projektowany obiekt składa się z 3-ch kondygnacji nadziemnych. Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w układzie mieszanym, ścianowo-słupowym. Ściany konstrukcyjne żelbetowe oraz murowane grubości 25cm, słupy konstrukcyjne żelbetowe, stropy żelbetowe płytowe. Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych.

Budynek handlowo-usługowy przy ul. Puławskiej w Piasecznie. Jest to obiekt dwukondygnacyjny w części biurowej, w pozostałej części jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w układzie podłużnym, z ramami stalowo żelbetowymi i murowanymi ścianami osłonowymi. Przekrycie dachowe zaprojektowano w postaci lekkich kratownic stalowych opartych na słupach żelbetowych. Usztywnienie budynku  realizowane jest poprzez układ ram ze słupami żelbetowymi i ryglami w postaci kratownic oraz poprzez ściany murowane biegnące po obwodzie budynku. Ze względu na znaczne wymiary obiektu zaprojektowano trzy przerwy dylatacyjne. Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Powierzchnia użytkowa – 1150m².

Zaprojektowany budynek sali gimnastycznej stanowi prostą, zwarta bryłę połączoną łącznikiem z południowo-wschodnim skrzydłem istniejącego zespołu edukacyjnego. Budynek posiadający 2 kondygnacje nadziemne w części socjalno-technicznej oraz poddasze, sala gimnastyczna posiada 1 kondygnację nadziemną. Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w układzie mieszanym. Ściany konstrukcyjne murowane, stropy i stropodach żelbetowe monolityczne, przekrycie sali gimnastycznej w konstrukcji drewnianej. Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych, z poziomami posadowienia dostosowanymi do budynku istniejącego.  Powierzchnia użytkowa budynku – 950m².

Budynek mieszkalny posiadający trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Lokalnie w budynku na ostatniej kondygnacji ze względów architektonicznych ściany zostały wycofane, tworząc układ kaskadowy elewacji. Konstrukcja budynku żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającym trzonem klatki schodowej. W rejonach kaskad ściany murowane na stropach są elementami nośnymi. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym, na płycie fundamentowej. W budynku zaprojektowano jedną dylatację do poziomu fundamentów. Powierzchnia użytkowa budynku – 4800m².