Projekt konstrukcyjny trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Geodetów w Józefosławiu, gm.Piaseczo. Budynki o trzech kondygnacja naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej na cele garażowe. Partery budynków zostały przewidziane na usługi, a kondygnacje powyżej na lokale mieszkalne. Konstrukcja budynków żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi trzonami klatkowymi i ścianami. 

Budynek handlowo-usługowy w planie zbliżony do prostokąta i składa się od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia, o powierzchni PUM ~ 1300m2 Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w układzie mieszanym, ścianowo-słupowym. Ściany i słupy konstrukcyjne żelbetowe, stropy żelbetowe płytowe. Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących obiektów biurowo – magazynowych na obiekt handlowo – biurowo – usługowy K&M Delikatesy w Warszawa - Radość, ul. Patriotów 191-195, o powierzchni całkowitej ~11300m2. Budynek czterokondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym, z garażem podziemnym.

Budynek mieszkalny VI…XI- kondygnacyjny, z jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym w Warszawie- Woli przy ul.Jana Kazimierza 1/29, o powierzchni całkowitej ~ 36000m2. Zespół składający się z 4 budynków o zmiennej wysokości IV÷IX kondygnacji nadziemnych, skonstruowanych w układzie płytowo-słupowym, o maksymalnej rozpiętości przęseł 8,00 m. Garaż w obudowie ze ścian szczelinowych, posadowiony na płycie fundamentowej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, z usługami na parterze, zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 52, o powierzchni całkowitej ~ 1200m2. Budynek trzykondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym.

Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń laboratorium technologii proekologicznych. Budynek laboratoryjny zlokalizowany w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10, o powierzchni całkowitej ~900m2. Budynek dwukondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym.

Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą stropu i więźby dachowej w budynku zabytkowym. Budynek dydaktyczny Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II zlokalizowany w Zielonej Górze Pl. Słowiański 9, o powierzchni całkowitej poddasza ~500m2. Budynek dwukondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym.

Budynek handlowo - usługowy zlokalizowany w Warszawie - Wawer, ul. Kajki 69, o powierzchni całkowitej ~1300m2. Budynek trzykondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym.

Przebudowa, rozbudowa i remont zespołu zabudowań klasztornych i gospodarczych Klasztoru na Karczówce związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na “Centrum dialogu, wychowania i promocji, na terenie Klasztoru Pallotynów na Karczówce” o powierzchni całkowitej ~ 7390m2. Budynek klasztoru z 1630r. czterokondygnacyjny, ze sklepieniami krzyżowymi i beczkowymi, wykonany z lokalnego kamienia łamanego.

Budynek mieszkalny VIII÷XI- kondygnacyjny, z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym w Warszawie-Białołęce przy ul. Ceramicznej, o powierzchni całkowitej ~18000m2. W kształcie nieregularnego wieloboku w planie, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym, o maksymalnej rozpiętości przęseł 7,80 m, posadowiony na płycie fundamentowej. Część podziemna, o wysokości dwóch kondygnacji, przewidziana do wykonania w dwóch etapach, w obudowie ze ścian szczelinowych, częściowo kotwionych i rozpieranych, a częściowo zapartych o elementy budynku wykonanego w I etapie.