Projekt budynku handlowo – magazynowego o branży ogólnobudowlanej we wsi Kozery. Budynek magazynowy  jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku jest zaprojektowana w układzie mieszanym. Przekrycie dachowe zaprojektowano w postaci lekkich kratownic stalowych opartych na słupach żelbetowych, ścianach murowanych i podciągach. Lokalnie w części frontowej jako przekrycie zastosowano strop gęstożebrowy. Usztywnienie w kierunku poprzecznych realizowane jest poprzez układ ram ze słupami żelbetowymi i ryglami w postaci kratownic. Powierzchnia użytkowa 1040m2.

Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Reymonta, łącznie 20 budynków (39 segmentów). Budynki trzykondygnacyjne, skonstruowane w układzie tradycyjnym murowanym, ze stropami gęstożebrowymi.

Przebudowa i rozbudowa obiektów lekkoatletycznych AZS Łódź, wraz z infrastrukturą sportową i techniczną na terenie znajdującym się przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi, budynkiem trybuny na 3300 miejsc. Trybuna w konstrukcji żelbetowej, zadaszenie wspornikowe o wysięgu 20,0m, podwieszone na cięgnach rurowych ściskanych.

Zespół czterech budynków wielorodzinnych IV kondygnacyjnych, z jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja, o powierzchni całkowitej ~ 5000m2. Zespół składający się z 4 budynków czterokondygnacyjnych, skonstruowanych w układzie płytowo-słupowym, z jednopoziomowym garażem podziemnym.

Budynek hotelowo konferencyjny III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, zlokalizowany w Milanówku przy ul. Warszawskiej, o powierzchni całkowitej ~ 3500m2.

Zadaszenie trybun boiska sportowego na terenie K.S. Ożarowianka położonego przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowiecki.

Budynek mieszkalny IV- kondygnacyjny z parkingiem podziemnym w Warszawie- Targówku przy ul.Obwodowej, o powierzchni całkowitej ~4100m2.
Zespół dwóch budynków o 3 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, mieszczącej garaże. Skonstruowany w układzie płytowo- słupowym. Realizacja odbywać się będzie blisko sąsiednich budynków, w wykopie częściowo obudowanym ścianką berlińską.

Magazyn wielofunkcyjny zlokalizowany w Krzesinach k.Poznania, o powierzchni całkowitej ~ 10600m2. Budynek trzykondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym, z obciążeniem użytkowym stropów 1000kg/m2.

Centrum Edukacyjno - Formacyjne im. Jana Pawła II w Zakopanem, przy ul. Krzeptówki 14, o powierzchni całkowitej ~ 8500m2. Budynek trzykondygnacyjny, skonstruowany w układzie płytowo-słupowym, z dwupoziomowym garażem podziemnym. Posadowienie budynku na fliszu podhalańskim.

Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenu parku sportowo - rekreacyjnego ze stokiem narciarskim w Płocku. Długość zjazdu 204m, spadek 20%.