Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni całkowitej ~2500m2 położonego przy ul. I Poprzecznej 17w Warszawie.

Wielobranżowy projekt adaptacji i remontu budynku, lokalizacji tymczasowych kontenerów i utwardzenia placu na terenie RKS-Okęcie przy ul. Radarowej 1 w Warszawie.

Projekt techniczny usunięcia materiałów zawierających azbest z pomieszczeń łazienek i kuchni w przedszkolu nr315 przy ul. Grzeszczyka 2 w Warszawie.

Rozbudowa i budowa lotniskowych składów MPS, budynek socjalno laboratoryjny MPS2 o powierzchni całkowitej ~600m2, zlokalizowanego w Krzesinach - zadanie 55070.

I…XIII- kondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni całkowitej ~14000m2, z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym przy ul. Dickensa, w Warszawie. Budynek częściowo zlokalizowany na "rynnie żoliborskiej".