Projekt przetargowo wykonawczy konstrukcji zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej przy ul. Widzewskiej w Łodzi – etap 4D

Projekt techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem oraz zbiornikiem na deszczówkę, zlokalizowanego przy ul. Składowej w Grodzisku Mazowieckim

Projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji biurowej na mieszkalną zlokalizowanego przy ul. Cybernetki 7 w Warszawie

Projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji biurowej na mieszkalną zlokalizowanego przy ul. Cybernetki 7 w Warszawie

Projekt techniczny budynku handlowo-usługowego wraz z parkingiem, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe z separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe, miejscem gromadzenia odpadów stałych, utwardzeniem drogi wewnętrznej i placem manewrowym zlokalizowanego w Serocku

Projekt techniczny konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami w parterze i garażami podziemnym, elementami zagospodarowania terenu wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w dzielnicy Białołęka w Warszawie.