Projekt budowlany zamienny przebudowy i remontu budynku przy ul. Zwycięzców 18 w Warszawie

Projekt przetargowo wykonawczy konstrukcji zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej przy ul. Widzewskiej w Łodzi – etap 3D

Projekt techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem, zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne (przebudowa i rozbudowa), zbiorrnik na deszczówkę zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 42D / ks. M. Tokarzewskiego w Grodzisku Mazowieckim

Projekt techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – TRF. Osiedle „Nowe Złotno” ul.Traktorowa / Cedry w Łodzi

Projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy willi Jana Haeberlego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz instalacji wewnętrznych w tym instalacji wewnętrznej gazowej wraz z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanej przy ul. Bałtyckiej 22 w Grodzisku Mazowieckim

Projekt techniczny budynku usługowego (biura), budowa zbiornika na wody deszczowe oraz rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszkowie

Projekt przetargowo wykonawczy konstrukcji zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej przy ul. Widzewskiej w Łodzi – etap 2D

Projekt techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem zlokalizowanego przy ul. Królewskiej w Milanówku