Projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu oraz przebudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego (z gazową inst. wewn. i kotłownią gazową) wraz z budynkiem garażowym i zabudowaniami inwentarskimi przy ul. Młynarskiej 4 w Pruszkowie.

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap IIIA (TRE). Osiedle „Nowe Złotno” ul. Traktorowa / Cedry w Łodzi.

Projekt budowlany ocieplenia stropu poddasza w budynku przy Al. Ujazdowskich 18 w Warszawie.

Projekt budowlany remontu polegającego na zabezpieczeniu dawnej stajni w Folwarku Moczydło u zbiegu ulic Moczydłowskiej i Gminnej w Warszawie.

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku magazynowo-garażowego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornej.

Projekt techniczny konstrukcyjny zespołu zabudowy wielorodzinnej, wielorodzinny budynek mieszkalny 4 lokalowy – budynki nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Sokolej w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt wykonawczy konstrukcji zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej przy ul. Widzewskiej w Łodzi.

Projekt budowlany konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą w Warszawie w dzielnicy Białołęka – etap I.

Projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, niezbędnymi elementami infrastruktury przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie.

Zespół dwóch budynków biurowo-handlowych z garażami podziemnymi – budynek A2 przy ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie.