Projekt koncepcyjny konstrukcji zespołu budynków zabudowy mieszkaniowej przy ul. Widzewskiej w Łodzi.

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem i częścią usługową oraz zbiornikiem na wody deszczowe zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 40/42 w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt wykonawczy konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hemara w Warszawie.

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcyjny przebudowy, remontu oraz termomodernizacji dachu i poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Projekt budowlany remontu fragmentu dachu wraz z odtworzeniem kopuły narożnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Rozbrat 32 w Warszawie.

Projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, niezbędnymi elementami infrastruktury wraz z rozbiórką istniejącego parkingu przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie.

Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lalki 5 w Warszawie.

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Pruszkowie.

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Sobieskiego 1.

Projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Sobieskiego 1.