Projekt budowlany konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hemara w Warszawie.

Projekt budowlany konstrukcyjny nadbudowy na cele mieszkalne kamienicy frontowej oraz jej oficyny wraz z przebudową budynku oficyny i budową wewnętrznego szybu windowego przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie.

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okulickiego/Parkowej w Grodzisku Mazowieckim.