Inwestor: PD NOWE ZŁOTNO 4 S.A.
Architekt: Studio "M" Michał Pisarski
Realizacja: W realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym. Budynek ma od czterech do ośmiu kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Budynek jest podzielony dylatacjami na części „A”, „B”, „C”,’ „D”’ i „E” (od nazewnictwa klatek schodowych) - część wysoka oraz budynki patio - część niska. Kondygnacja parteru przeznaczona jest na mieszkania i pomieszczenia handlowe. W części centralnej, w poziomie stropu nad garażem zaprojektowano zielone patio. Wszystkie kondygnacje nadziemne przeznaczone są na cele mieszkalne i komórki lokatorskie. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ok. 11.300m2.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi trzonami klatek schodowych oraz tarczami żelbetowymi. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym poprzez płytę fundamentową.