Inwestor: IPECO Sp. z o.o.
Architekt: mgr inż. arch. Piotr Bielecki
Realizacja: 2019

Przedmiotem opracowania był projekt budowlany konstrukcji przebudowy i nadbudowy o jedną kondygnację wraz z odtworzeniem dachu mansardowego i pierwotnego wystroju elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Planowana przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zakłada m.in.: pozostawienie dotychczasowej funkcji mieszkalnej w budynku, wymianę stropów zniszczonych w trakcie pożaru na stropy płytowe żelbetowe monolityczne, rozbudowę i przebudowę istniejącej 6 kondygnacji, odtworzenie dachu mansardowego w poziomie projektowanego piętra poprzez wykonanie nowej więźby dachowej o konstrukcji stalowo-drewnianej, przedłużenie istniejącej klatki schodowej, przedłużenie istniejącego szybu windowego, wykonanie podbicia fundamentów, przywrócenie pierwotnego wystroju elewacji, remont przejścia bramowego i klatki schodowej.