Inwestor: PD S.A.SARNIA S.K.A.
Architekt: Studio "M" Michał Pisarski
Realizacja: 2019

Przedmiotem opracowania był projekt wykonawczy konstrukcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi. Budynki mają od czterech do dziesięciu kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Kondygnacje parteru przeznaczone są na garaż, mieszkania i pomieszczenia handlowe. W części centralnej, w poziomie stropu nad garażem zaprojektowano zielone patio. Wszystkie kondygnacje nadziemne, powyżej parteru, przeznaczone są na cele mieszkalne i komórki lokatorskie. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ok. 15.100m2.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym z usztywniającymi trzonami klatek schodowych oraz tarczami żelbetowymi. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym poprzez płytę fundamentową.