Inwestor: M.BUD Mirosław Młynarczyk
Architekt: AMZ Autorska Pracownia Projektowa Marek Ziarkowski
Realizacja: W realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, dwoma garażami i zbiornikiem na wody deszczowe. Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną, przeznaczoną na cele garażowe i pomieszczenia techniczne. Kondygnacja parteru przeznaczona jest częściowo na lokale usługowe, a częściowo na garaże i pomieszczenia techniczne. Pozostałe kondygnacje nadziemne przeznaczone są na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ok. 3.000m2. W elewacjach zaprojektowano balkony, które urozmaicają bryłę budynku.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w układzie płytowo – słupowym i płytowo – ścianowym, z usztywniającym trzonem klatki schodowej oraz tarczami żelbetowymi. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem płyty fundamentowej. Dach jedno i dwuspadowy w konstrukcji drewnianej.