Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem ekspertyzy był budynek garażu podziemnego zlokalizowany przy ul. J. Conrada 3 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego garażu oraz ustalenie przyczyn stwierdzonych uszkodzeń.