Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Przedmiotem ekspertyzy były dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. J. Conrada 3A i 3B w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynków oraz ustalenie przyczyn stwierdzonych uszkodzeń.