Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: OLMEX PROJEKT Sp. z o.o.

Przedmiotem ekspertyzy był budynek podstacji trakcyjnej zlokalizowany w Łapach na działce o nr ew. 34/1 i 35/1 z obrębu Łapy II, arkusz 6 w km 152,3 linii kolejowej nr 6. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku.