Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa „Dobra Wola”

Przedmiotem ekspertyzy był stropodach oraz strefy wspólne części nadziemnej budynku przy ul. Jana Kazimierza 7 w Warszawie. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn stwierdzonych przecieków w poziomie ostatnich kondygnacji (dachy zielone), wraz z weryfikacją dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym wykonania przedmiotowych stropodachów. W strefach wspólnych części nadziemnej budynku celem było ustalenie przyczyn zarysowania ścian korytarzowych.