Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Osoba prywatna

Przedmiotem ekspertyzy technicznej były lokale nr 5, 6 i 19 zlokalizowane w kamienicy przy ul. Poznańskiej 13 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena możliwości wyburzenia trzech ścian pomiędzy przedmiotowymi lokalami.