Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Spółka z o.o.

Przedmiotem ekspertyzy była część biurowa w osiach A-C/1-8 oraz C-E/1-2 budynku hali magazynowej, zlokalizowanego na działkach nr 18/3 i 18/4 w miejscowości Wróblewo w powiecie płońskim. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn stwierdzonych zarysowań ścian wewnętrznych.