Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: PORTYK sp. z o.o. sp. k.

Przedmiotem opracowania była ekspertyza techniczna oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze przy ul. Grochowskiej 90 w Warszawie na zabudowę sąsiednią.