Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Tilia Bis Sp z o.o.

Przedmiotem opracowania była ekspertyza techniczna budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43 w Warszawie, której celem była ocena stanu technicznego budynku w związku z planowaną inwestycją, obejmującą budowę nowego obiektu biurowo -mieszkalnego na działkach sąsiadujących z istniejącym budynkiem.