Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa „Przemysłowa 31/33” w Warszawie

Przedmiotem ekspertyzy konstrukcyjnej był budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 31/33 w Warszawie. Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku.