Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa PIW Foksal 17, 17A, 17B, 17C

Przedmiotem ekspertyzy był strop nad piwnicą w obrębie dziedzińca budynku zlokalizowanego przy ul. Foksal 17 w Warszawie. Celem ekspertyzy jest określenie stanu technicznego stropu.