Realizacja: 2018r.

Zleceniodawca: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe dla m.st. Warszawy

Przedmiotem opracowania była weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego branży konstrukcyjnej dla inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Rybnej 28 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”. Celem opinii było określenie, czy projekt wykonawczy umożliwia realizację przebudowy budynku.